Varför terapi?

Terapi – Varför gå i terapi?

Varför ska eller behöver man gå i terapi? Terapi hjälper ofta till när det inte räcker att prata med vänner och familj om det man upplever. När det sätt jag tidigare mött livet med allt vad det innebär inte fungerar längre.
Jag ser klienten som en aktiv medspelare i sitt liv. Det innebär att jag försöker hitta funktionaliteten eller själva poängen med det vi har gjort eller fortfarande gör både i form av tankar, känslor och handlingar. Många personer har ofta en negativ syn på sig själv och de val de gjort. Eller man ser sig själv som ett problem, istället för att man av och till har problem i livet. Att öka förståelsen för sin egna val, ökar samtidigt möjligheten att välja nya och andra vägar i livet!

Vi människor behöver bli bemötta med respekt och bli lyssnande på. I en mängd olika situationer behöver vi formulera våra tankar i ord, arbeta med våra känslor och bygga på vår självkänsla. Målet med terapi är att nå en meningsfull förståelse för sin livsutveckling, sina tankar, reaktioner och handlingsmönster samt få stärkt identitet och lättare kunna hantera sitt liv.

Frågor och svar om terapi:

Vad är terapi egentligen, pratar man bara?
Terapi är en samtalsbehandling. Du träffar regelbundet en terapeut och tillsammans arbetar ni med det som är problematiskt och känns svårt för dig.

Kan man prata om vad som helst? Har du tystnadsplikt?
En terapeut har tystnadsplikt, så du kan prata om vad du vill

Vad kan det handla om?
Det kan handla om att man känner sig nedstämd, deprimerad eller har ångest Ibland kan livet känns tomt och innehållslöst fast man har allt. Det kan också handla om att man har livskriser såsom vid en skilsmässa eller dödsfall. Relationsproblem i familjen eller på arbetet som leder till stress är också vanliga orsaker till varför man söker terapi.

Hur går de till att rent praktiskt att gå i terapi?
Man kommer överens med sin terapeut om tid, kostnad och hur ofta man ska träffas om möjligt hur länge terapin ska pågå. Terapin kan på pågå allt från ca 10 ggr till en längre tid. Den kan vara tidsbestämd från början eller fortsätta till båda kommer överens om att avsluta terapin.

Kan det verkligen hjälpa att prata?
Att få sätta ord på sina känslor och sin livsberättelse är en del av behandlingen. En annan del är den relation till terapeuten som uppstår, där olika känslor kan uttryckas och blir bemötta med respekt.

Finns det någon forskning runt terapi?
Det forskas mycket runt terapi och olika terapimetoder. Forskningen visar att många får god hjälp, men också att det inte fungerar för alla. Som så mycket när det handlar om oss människor är den personliga upplevelsen och engagemanget som är avgörande. Inom KBT kallas det samarbete och förtroende som skapas mellan terapeut och klient för allians. Den är självklart viktig för att de ska möjliggöra förutsättningar för förändring.