Terapiformer

Jag arbetar med olika inslag av andra terapiformer, som är ibland är en vidare utveckling av KBT.

Compassion fokuserad terapi ( CFT )

Metoden utvecklades av professor Paul Gilbert för klienter med hög grad av skam och självkritik, där han upplevde att traditionell KBT inte var tillräcklig. Klienterna kunde logiskt förstå, men kände sig inte bättre.

Livet innehåller motgångar, det innehåller smärta och det innehåller lidande. Hur vi hanterar detta och hur vi behandlar oss själva när vi möter motgångar, påverkar hur vi mår. Det handlar om vår inre trygghet: vår förmåga att visa omsorg om oss själva när vi känner oss stressade, upplever emotionell smärta och ångest.

När livet går emot är det lätt att bli självkritisk och hamna i en upplevelse av ensamhet, tvivel och skam, vilket gör oss mer sårbara och vi mår sämre. Med hjälp av Compassion kan vi skapa eller öka vår känsla av inre trygghet och därigenom få ett bättre skyddsnät som utgör ett stöd vid livets motgångar.

Compassion hjälper oss att bemöta vårt lidande med värme och förståelse!  

 

Acceptance Commitment Therapy (ACT)

ACT är en modell som syftar till att hjälpa människor att hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna skapa ett rikt och värdefullt liv. Målet är inte bara minskning av problem utan att leva ett rikt värdefullt och meningsfullt liv.

Inom ACT arbetar jag med acceptans och mindfulness processer för att inte behöva reagera impulsivt på det vi tänker utan istället kunna agera utifrån vad situationen kräver, vad som är bra för oss. Det kan vara lätt att fastna i grubblerier, känslor och upplevelser.

Med mindfullness lär du dig ett förhållningssätt , som hjälper dig att möta allt som pågår i ditt inre med acceptans. När du accepterar snarare än bekämpar dina tankar och känslor gör du inte längre motstånd mot dig själv och kan istället lägga din energi på att fylla ditt liv med sådant som är värdefullt och betydelsefullt för dig.

Det är otroligt läkande att komma till insikt och acceptans, att mitt liv har varit på ett visst sätt. Så nu går jag vidare utifrån detta mot nästa del i mitt liv.        

 

Mindfulness ( Medveten närvaro).

Mindfulness innebär att vara uppmärksam på ett speciellt sätt:

Avsiktligt

I nuet

Och utan att värdera eller döma.

  • Jon Kabat- Zinn

Mindfullness ingår som en aktiv del i KBT, ACT och CFT och förmedlar en öppen och accepterande syn på oss själva och den verklighet vi befinner oss i för stunden. Den icke dömande syn på livet, som ger både en djup helhetskänsla och

Möjlighet att medvetet kunna välja och agera så klokt som möjligt. Ur närvaro och acceptans kan färändring komma. Mindfulness hjälper dig bla att se och uppleva allt det goda du redan har i ditt liv, att kunna se svåra situationer i olika perspektiv och att känna större entusiasm för livet o därigenom få mer energi för olika saker. Dessutom får du mer empati för dig själv och andra.

Det forskas mycket inom Mindfulness idag. Detta arbete började med att John Kabat- Zinnarbete vid The Stress Reduction Clinic på University of Massachusetts undersökte Midfullness påverkan på stress. Idag har man mätt och kunnat se att stressen har reducerats betydligt genom att använda Mindfullness varje dag.