KBT-Terapi

Gå på KBT-Terapi i Stockholm!

Genom KBT-Terapi kan man förbättra sin vardag och  bli av med vanliga problem som oro, stress, ångest, depression med mera. Inom kognitiv beteendeterapi arbetar klient och terapeut med att kartlägga och förstå klientens tankemönster, handlingar och känslor, reaktioner i samspelet med sin omgivning. Genom att bli med medveten om hur vi tänker, kan vi lära oss att byta ut negativa, disfunktionella tankar till mer positiva tankar. Insikten av att förstå hur vi tänker ger oss möjligheter att lättare göra förändringar och därigenom kunna leva ett mer positivt liv. Att titta på sina olika tankemönster och att utmana gamla invanda tankemönster är viktiga inslag i KBT-terapi.

Hur arbetar jag med KBT-Terapi?

KBT-terapi utmärks också av att den är strukturerad och målinriktad. Både klient och terapeut är aktiva under samtalet. Klienten arbetar med hemuppgifter mellan samtalen för att träna i vardagen på det som man har arbetat med under den senaste sessionen. Detta är ett sätt att hålla igång terapin mellan samtalen och komma vidare med sitt förändringsarbete. I KBT fokuseras främst på nuet – vad det är som gör att problemet vidmakthålls idag? Tidigare erfarenheter och vår livshistoria är dock ofta mycket viktiga ingredienser för ökad förståelse om hur vi fungerar idag.

Jag ser det som min uppgift att ge människor insikter och därigenom  bra verktyg för att leva ett liv med bättre balans. Jag möter dagligen personer med oro, ångest, depression, dålig självkänsla, stress, utmattning, tvångstankar och par som vill gå i parterapi.

Vill du veta med om KBT-Terapi och hur den kan hjälpa dig i ditt vardagliga liv? Kontakta mig redan idag på 0708-67 30 42 eller info@kbtterapistockholm.se.