kbt-terapi-stockholm-start-blåbär

KBT-Terapi Stockholm | Cecilia Magnander

Välkommen till KBT-Terapi Stockholm! Jag, Cecilia Magnander, har arbetat med KBT-Terapi i många år. Kognitiv Beteendeterapi (KBT) handlar kortfattat om att terapeut och klient tillsammans genom samtal arbetar med att förstå klientens tankemönster, handlingar, känslor och reaktioner i samspelet med sin omgivning. Genom KBT-Terapi kan man bli medveten om hur man tänker och byta ut negativa, dysfunktionella tankar till positiva. Insikter och förståelse i hur vi tänker ökar möjligheterna för att lättare kunna genomföra förändringar mot ett mer positivt liv! Läs mer om mig, Cecilia Magnander, som driver KBT-Terapi Stockholm här.  Min verksamhet omfattar inom ramen för KBT-Terapi även andra terapiformer som parterapi samt karriär- och livscoaching i Stockholm. Boka tid för ett prova-på samtal om din KBT-Terapi i Stockholm till reducerat pris redan idag på 0708-67 30 42 eller via info@kbtterapistockholm.se